top of page

תחרויות באקדמיה

-מקום ראשון בתחרות פרויקטים מצטיינים בטכניון, פרס ע"ש צבי אקרשטיין, שינוי יעוד של מבנה קיים, פרויקט  מלון בוטיק, מבנה לשימור בעיר התחתית בחיפה, 2008

-מקום שני בתחרות פרויקטים מצטיינים בטכניון, פרס ע"ש אברהם ודבורה סגורסקי , ביה"ס יסודי לאומנויות      בתל אביב, 2009

-תחרות עזריאלי לאדריכלות, Temporary past , התחדשות עירונית בואדי סאליב בחיפה, 2013

-תחרות פרס רייסקין לפרויקטים מצטיינים בטכניון, התחדשות ואדי סאליב בחיפה, 2012

-תחרות אדריכלות ישראלית, תכנון מכללה בהיבט אקלימי וסביבתי בדרום תל אביב, 2011

-תחרות פרויקטים מצטיינים בטכניון, תכנון מכללה בהיבט אקלימי וסביבתי בדרום תל אביב, 2011

-תחרות פרויקטים מצטיינים בטכניון, פרויקט בינוי ערים והתחדשות עירונית בנהריה, 2010

-תחרות אדריכלות ישראלית, התחדשות עירוני בואדי סאליב בחיפה, 2012

 

תחרויות בפרקטיקה (במסגרת העבודה בשורץ בסנוסוף אדריכלים)

-מקום ראשון, תחרות מוזאון הטבע בירושלים, מבנה ציבור הכולל גלריות, מסחר, ספריה, אודיטוריום, משרדים, סדנאות כ 30,000 מ"ר, במסגרת עבודה בשורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים, 2013

-מקום ראשון המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר- כרמיאל. מבנה ציבור הכולל בי"ס תיכון (הטכני של חי"א), מכללה, אודיטוריום, אולם ספורט, חדר אוכל, מבנה מעבדות, מרכז משאבים ומעונות כ1500 תלמידים כ20,000 מר, במסגרת עבודה בשורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים, 2013

-מקום ראשון מעונות סטודנטים רופין, מתחם מעונות הכולל 2 מבנים בני 4 קומות, 140 חדרים כ7600 מ"ר, במסגרת עבודה בשורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים

-מקום שני בתחרות צ'ק פוינט- מבנה לנוער שוחר מדע והפקולטה למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב. מבנה ציבור – חללי לימוד, הרצאות, מעבדות, אודיטוריום כ 10000 מר, במסגרת עבודה בשורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים, 2014

 

תערוכות ואירועים

-תערוכה דיגיטלית בינלאומית בקנדה, תכנון מכללה מהיבטים אקלימיים וסביבתיים,  2015

-אוצרת ומנהלת אירועי "תרבותחתית" בחיפה, תערוכת פרויקט גמר לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון בשילוב  הרצאות וסדנאות בנושאי  אדריכלות לקהל הרחב, האירועים היו במבנים נטושים בעיר התחתית, 2012

-יוזמת ומארגנת ערב פאצ'ה קוצ'ה להצגת עבודות סטודנטים לאדריכלות הנוגעים בסוגיות הדיור, החייאת  מבנים נטושים והתחדשות  

 עירונית כחלק מהמחאה החברתית באודיטוריום, חיפה.

bottom of page