About

רותם שייקר, בוגרת הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון בהצטיינות, השתתפה וזכתה בתחרויות עיצוב ואדריכלות. 
המשרד עוסק במגון רחב של פרויקטים החל מתכנון אורבני ונופי, תכנון אדריכלי ללקוחות פרטיים וגופים ציבוריים וכלה בעיצוב פנים לחללים שונים.

הפרויקטים שואפים לשקף ראיה חברתית סביבתית ואקולוגית. המשרד מלווה אתכם בכל תהליך התכנון והבניה עד לשלב האכלוס.  

יצירה אדריכלית היא תהליך משותף של הלקוחות והאדריכל לחשיפת והגדרת הצרכים והחלומות והבאתם לידי ביטוי במבנה הסופי.